ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Η ISO.NET παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης στην Ελλάδα σε συνεργασία με έμπειρους και πιστοποιημένους επιθεωρητές.

Τομείς Πιστοποιήσεων

Η δυνατότητα πιστοποίησης συστημάτων δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων.

Τρόφιμα

Εφαρμόζουμε μια Στρατηγική Προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί.

Περιβάλλον

Experience the expertise with us

Παροχή υπηρεσιών

Experience the expertise with us

Δεξιότητες Προσωπικού

Experience the expertise with us

Καύσιμα & Φυσικό Αέριο

Experience the expertise with us

Βιομηχανία Αυτοκινήτων

Experience the expertise with us

Σιδηρόδρομοι, Τραμ & Μετρό

Εφαρμόζουμε μια Στρατηγική Προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί.

Φάρμακα & Ιατρικός Εξοπλισμός

Experience the expertise with us

Ξενοδοχεία & Χώροι Μαζικής Εστίασης

Experience the expertise with us

Λιμένες και αερολιμένες

Experience the expertise with us

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Experience the expertise with us

Εργαστήρια

Experience the expertise with us

Πρότυπα & Οδηγίες Πιστοποίησης

 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας ISO 45001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων ISO 50001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων ISO 22301
 • Πιστοποίηση Συστημάτων ISO 37001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων ISO 39001
 • Πιστοποίηση Συστημάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων ISO 27001 & ISO 20000 & Q-WEB
 • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000
 • Πιστοποίηση Συστημάτων ασφάλειας κατά τη διακίνηση προϊόντων ISO 28000
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας για οργανισμούς με διαδικασίες συγκόλλησης ISO 3834
 • Πιστοποίηση ανελκυστήρων Οδηγία 95/16/EC, UNI EN 81.1, UNI EN 81.2
 • Πιστοποίηση προϊόντων κατασκευών Οδηγία 89/106/EC
 • Πιστοποίηση προϊόντων προστασίας προσωπικού Οδηγία 89/686/EC
 • Πιστοποίηση εξοπλισμού ναυτιλίας Οδηγία 96/98/EC
 • Πιστοποίηση απλών δοχείων πιέσεως Οδηγία 87/404/EC
 • Πιστοποίηση εξοπλισμού πιέσεως >0,5 bar Οδηγία 97/23/EC PED
 • Πιστοποίηση μηχανημάτων Οδηγία 98/37/EC
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης για την αποτροπή κινδύνων σύμφωνα με την μέθοδο HACCP – UNI 10854
 • Πιστοποίησης Ιχνηλασιμότητας στη διατροφική και στην αλυσίδα τροφίμων ISO 22005
 • Πιστοποίηση τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο BRC
 • Πιστοποίηση τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο IFS
 • Πιστοποίηση τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο GLOBALGAP
 • Πιστοποίηση τροφίμων HALAL  
 • Πιστοποίηση προϊόντων No GMO
 • Πιστοποίηση ΠΟΠ
 • Πιστοποίηση ΠΓΕ
 • Πιστοποίηση ΕΠΠΕ
 • Πιστοποίηση  FOS (Friends of the Sea)
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας QS 9000, ISO/TS 16949:2002, AVSQ MIA, TE Supplement
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας ISO 13485
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας στον τομέα των καυσίμων και του φυσικού αερίου SO/TS 29000
 • Δήλωση επαλήθευσης Περιβαλλοντικού Προϊόντος EPD
 • Δήλωση επαλήθευσης μελέτης κύκλου προϊόντος LCA
 • Επαλήθευση αερίων φαινομένου θερμοκηπίου GHG Οδηγία 2003/87/EC
 • Επαλήθευση αερίων φαινομένου θερμοκηπίου δια του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM – Clean Development Mechanism)
 • Πιστοποίηση Ηλεκτροσυγκολλητών μετάλλων
 • Πιστοποίηση Συγκολλητών πολυαιθυλενίου
 • Πιστοποίηση χειριστών μη καταστροφικών ελέγχων NDT (Non destructive Testing)
 • Αποδοχή Προσωπικού (Οδηγία 97/23/CE PED)
 • Πιστοποίηση ελεγκτών βαφής (UNI ENV 12837)

Μεγάλο εύρος Υπηρεσιών

Οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολυετή παρουσία στην βιομηχανία, τη ναυτιλία, το εμπόριο, την τεχνολογία, τις επιστήμες και τις υπηρεσίες.

Συνεργασίες

 • Φορείς στην Ελλάδα .
 • Φορείς στο εξωτερικό.
 • Ελληνικά και διεθνή Εργαστήρια.

Γίνε συνδρομητής στο newsletter

 • Ενημερωθείτε για τις ενέργειές μας.
 • Διαβάστε Case studies .
 • Αποκτείστε πρόσβαση στη γνωσιακή μας βάση.

Ευρύ πεδίο εξειδικευμένων πιστοποιήσεων προσώπων , συστημάτων διαχείρισης, επιθεωρήσεων και δοκιμών προϊόντων σε όλους του τομείς.

τα νέα μας

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.