Ποιοι είμαστε

Η ISO.NET παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης  στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Ποιότητας  URS. Ο URS είναι ένας Διαπιστευμένος Φορέας και μέλος του IAF. Άρχισε τις δραστηριότητες του το 1994 στην Αγγλία με την επωνυμία URS Ltd, αποτελώντας ένα από τους πιο αναπτυσσόμενους Φορείς στην Παγκόσμια αγορά.

 Με την πάροδο των ετών, ο URS επέκτεινε τις δραστηριότητές του, στην Αμερική , στην Ινδία και τη Μ. Ανατολή, και εξελίχθηκε σε μια πολυεθνική εταιρεία με γραφεία σε 60 χώρες και 2500 πιστοποιημένους μηχανικούς  να εργάζονται αποκλειστικά και με συνέπεια στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των μεταφορών, των τροφίμων, της διοικητικής μέριμνας, της ασφάλειας, της ποιότητας και της κοινωνικής ευθύνης, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη της βιομηχανίας και της κοινωνίας για την βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων και της ποιότητας της ζωής.

Όλες οι υπηρεσίες πιστοποίησης παρέχονται από άρτια καταρτισμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευθεί και διαπιστευθεί κατάλληλα από τον Φορέα Πιστοποίησης URS. Η εξειδίκευση είναι τέτοια, ώστε είμαστε σε θέση να παράσχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό στην Ελληνική επικράτεια.

Τα  Συστήματα Πιστοποίησης Ποιότητας του Φορέα URS, αποτελούν στρατηγικά εμπορικά εργαλεία, ικανά να βελτιώσουν την εικόνα και την αξιοπιστία της επιχείρησής σας. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η πιστοποίηση των Συστημάτων Ποιότητας της εταιρείας σας, από ένα Ευρωπαϊκό με διεθνές κύρος Φορέα Πιστοποίησης, αποτελούν σημεία αναφοράς των προϊόντων και υπηρεσιών σας, της θέσης σας στην Ελληνική αγορά, καθώς και το εφαλτήριο για την κατάκτηση της διεθνούς αγοράς.

Πιστεύουμε ότι η δυνατότητα πιστοποίησης συστημάτων και προϊόντων δεν πρέπει να είναι προνόμιο των λίγων. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε μια στρατηγική προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους, να είναι σε θέση να πιστοποιήσει και να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες λειτουργίας της, καθώς και τις υπηρεσίες  και τα  προϊόντα που προσφέρει, σε ανταγωνιστικό κόστος, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.